R.4.0. TORAKO- BRAHIJALNA ABDUKCIONA ORTOZA

R.4.0. TORAKO- BRAHIJALNA ABDUKCIONA ORTOZA

Šifra proizvoda: r.4.0.-29 Kategorija:

Opis

Indikacije:

Post-operativna i post-traumatska stanja ramena i ruke kada je potrebno pozicionirati nadlakticu u abdukciji
Nakon operativnog zahvata na rotatornoj manžetni
Nakon repozicije luksacije ramena
Kod subkapitalnih fraktura humerusa
Ugao abdukcije: 30º