AIO SETOVI® (ALL-IN-ONE)
za pozicioniranje pacijenata u radioterapiji

TREĆA GENERACIJA AIO SETOVA

AIO set olakšava i unapređuje tretmane svodeći na minimum moguće promene u položaju pacijenta. Sa jednom osnovnom pločom i različitim setovima jetuka i termoplastičnih maski, svi delovi tela su pozicionirani i imobilisani na udoban, precizan i ponovljiv način.

Ove napredne tehnike imobilizacije omogućavaju IMRT i IGRT procedure za skoro sve anatomske lokalizacije, uključujući dojku i pluća. Osnovna ploča za pronaciju (žuti set) i osnovna ploča za stomak i karlicu (zeleni set) su uvedeni u kliničku upotrebu 2021. godine.

Sve informacije možete pronaći OVDE.

 

 

OSOBINE:

Dnevno nameštanje pacijenata je olakšano. Pozicioniranje jastuka je jednostavno i reproduktivno tokom svake frakcije. Indeksiranje olakšava korišćenje kombinacije jastuka.

Udobnost pacijenta je prioritet. Mekani egronomski dizajnirani jastuci koji omugućavaju minimalan pritisak na delove tela koji su u kontaktu sa jastucima.

Napravljen da traje. Radioterapijska odeljenja sa velikim brojem pacijenata zahtevaju medicinska sredsta visoke trajnosti, kako bi izdržala I u uslovima grubog rukovanja sa njima.

Maksimalno povećava klirens, minimizira koliziju. Ceo AIO set se uklapa u CT-simulator sa malim otvorom gentrija i smanjuje rizik od sudara sa gentrijem.

Opcija imobilizacije bez osnovne ploče. Jastuci se mogu postaviti na terapijski sto i bez osnovne ploče.

SRS-Fix imobilizacija

ISPLATIVO REŠENJE ZA POZICIONIRANJE PACIJENATA PRILIKOM IZVOĐENJA STREOTAKSIČNE ADIOTERAPIJE

Rarioterapija SRS tehnikom postavlja visoke zahteve za imobilizaciju pacijenata. SRS-Fix system je jednostavan za upotrebu, pouzdan u funkcionisanju i stabilan u imobilizaciji glave pacijenta. To je namensko rešenje za pacijenta koje ispunjava posebne zahteve za postizanje submilimetarske preciznost i dnevne ponovljivosti tretmana.

Sve informacije možete pronaći OVDE.

OSOBINE:

Jednostavna, brza i bez problema priprema i nameštanje maski. Orfitove hibridne maske za glavu sa L-profilima, koje se sastoje od jednog komada, omogućavaju kraće vreme provedeno na simulaciji i terapijskom stolu. Primena BiteFix-a je sa pomenutim maskama jednostavna, i dodatno omogućava redukovanje tzv. “pitch” pomeranja pacijenta. BiteFiks je na raspolaganju sa ili bez otvora za vazduh (disanje).

Termoplastični material maski proizveden je primenom visoke tehnologije. Hibridne maske bazirane su na nano-tehnologiji koja obezbeđuje manje skupljanje maske i jaču fiksacionu silu. To povećava komfor pacijenta uz izvrsnu imobilizaciju. Maske su sa antibakterijskim i nelepljivim slojem, što onemogućava širenje bolničkih infekcija tj. kontaminacije i lepljenje maske za kožu i kosu pacijenta.

Visoka preciznost i reproducibilnost. Podmetači za glavu su prilagođeni svakom pacijentu ponaosob zahvaljujući upotrebi termofita ili vakumskih jastuka. To omogućava veći komfor i bolji klinički efekat.

Sistem je baziran na postojećem Orfitovom hardveru za pozicioniranje. Korisnici već poseduju Orfitove osnovne ploče i podmetače za glavu u sastavu AIO ili SBRT Sistema, pa je potrebna investicija za sprovođenje SRS radioterapijskih tehnika minimalna.

Radioterapija X

PREDNOSTI KILOVOTRAŽNE RADIOTERAPIJE X

ZA VAŠE PACIJENTE:

  • Ne-hiruški pristup sa potvrđenim kliničkim rezultatima
  • Ne-invazivne terapijske procedure sa boljim zaceljivanjem rana

ZA VAŠE ODELJENJE:

  • Smanjuje se broj pacijenata na linearnim akceleratorima
  • Često su pacijenti starije osobe, pa je nameštanje pacijenta lakše, sigurnije i konfornije.

  • Uređaj zahteva malo prostora, što omogućuje da se u terapijsku sobu smesti još neki uređaj (RTg ili BT)

ZA VAŠE MEDICINSKE FIZIČARE:

  • Nema potrebe za komisioniranjem elektronskih energija i umetaka za tubuse

Slikom-Vođena Brahiterapija

(Image-Guided Brachytherapy - IGBT)

Sa Slikom – Vođenom Brahiterapijom, kliničari mogu da modifikuju doznu distribuciju na osnovu anatomije pacijenta i odgovor tumora na brahiterapiju, obično koristeći sliku (imidžing) sa sledećih uređaja: CT, PET/CT, i/ili MRI. Izazov sa slikom, koristeći jedan ili više modaliteta, je obezbeđivanje da se aplikator/igle ne pomere prilikom premeštanja pacijenta u sobu u kojoj se nalazi brahiterapijski uređaj.

Zefir HDR koristi patentiranu tehnologiju lebdeće ploče za transfer pacijenta što efektivno smanjuje pomeranje aplikatora/igala između snimanja i zračenja pacijenta, na tačan i stabilan način.

Prednosti Zefir HDR rešenja

  • Uključuje IGBT planiranje za GYN i procedure zračenja prostate.
  • Poboljšava tačnost HDR tretmana.
  • Smanjuje potrebe za osobljem i povrede istog.
  • Omogućuje korišćenje svih imidžing modaliteta: CT, PET/CT, i/ili MR.