Orthoaid d.o.o. je osnovan privatnim kapitalom 1991. kao apoteka na Novom Beogradu u ulici Narodnih heroja. Tokom godina firma se širila, tako da danas u svom sastavu ima veleprodaju lekova i medicinskih sredstava, ali i sopstvenu proizvodnju individualnih proteza i ortoza, eksternih silikonskih proteza za dojke, silikonskih ortopedskih uložaka za decu i odrasle (pod zaštićenim nazivom Orthosil). U sklopu unapređenja poslovanja u svim sektorima poslovanja Orthoaida, uveden je integrisan menadžment sistema kvalieta, kroz standard ISO 9001 još 2004. godine, a 2010. godine ISO 13485.

Orthoaid doo snabdeva:
1.  Ortopedskim pomagalima pacijente direktno ili preko svojih poslovnih partnera širom Srbije
2.  Medicinskim sredstvima apoteke, bolnice i specijalizovane prodavnice širom bivše Jugoslavije.

Ortopedska pomagala

Orthoaid d.o.o. bazira svoju poslovnu politiku na uvođenju inovativnih rešenja u oblast medicinskog snabdevanja, pogotovo u delu koji se odnosi na snabdevanje osoba sa posebnim potrebama. U ovoj oblasti postoji višegodišnja saradnja sa svetskim liderom , firmom Otto Bock, Nemačka.

Već dugi niz godina Orthoaid doo je ekskluzivni distributer za Srbiju, španske firme OKM čime je uveden nov tehnološki pristup u izradi imedijatnih ortoza za kičmu i ekstremitete. OKM proizvodi različite vrste poliuretana, različite gustine i tvrdoće čime se omogućava širok asortiman primene, međuostalom i individualna izrada sedišta.

Orthoaid d.o.o. je ekskluzivni distributer belgijske firme Orfit koja je proizvođač niskotemperaturnih plastičnih materijala koji imaju primenu za izradu ortoza u fazi fizikalne rehabilitacije.

Implantati u ortopediji

Orthoaid d.o.o je ekskluzivni distributer visoko kvalitetnih implantata u ortopediji, kako primarnih proteza za kuk i koleno, tako i tumorskih proteza nemačke firme Implantcast, lidera u ovoj oblasti.

Radioterapija

Posebna vrsta Orfit materijala se koristi za izradu specijalnih maski za fiksaciju pacijenata u savremenoj konformalnoj radioterapiji, pa je Orthoaid doo. prvi koji je dobio dozvolu za stavljanje u promet sredstava za imobilizaciji pacijenata u radioterapiji u Srbiji.

Orthoaid d.o.o je eksluzivni distributer za bivšu Jugoslaviju, laserskih sistema za kontrolu preciznosti pozicioniranja pacijenata u radioterapiji (C-RAD Švedska)
Orthoaid d.o.o. je ekskluzivni distributer Mobilnog akceleratora, Liac, za Intraoperativnu radioterapiju, italijanske firme Sordina.

Beograd 24.01.2014.  

Mr ph Nenad Vulović direktor

.