Kolica i pomoć pri kretanju

Kolica su odavno prestala da budu “stolica na točkovima”. Danas ona predstavljaju savremeno pomagalo koje bi trebalo da korisniku omogući što kvalitetniji život, mobilnost i funkcionalnost u skladu sa njegovim mogućnostima.
Izbor kolica se vrši prema potrebama korisnika i antropometrijskim merama. Kolica bi trebalo da ispunjavaju određene standarde i da budu primerena pojedinačnim zahtevima korisnika.
Svaki deo kolica ima određenu funkciju.
Tako, sedište obezbeđuje potporu za karlicu, što daje podršku celom telu. Treba uzeti u obzir eventualnu fiksiranu nesimetričnost ili nagnutost karlice, kada je neophodno uraditi individualno poliuretansko sedište.
Odgovarajući naslon za leđa obezbeđuje potporu kičmenom stubu i sprečava zamor pri dugom sedenju.
I nasloni za ruke moraju da budu prilagođeni funkcionalnom statusu pacijenta. Ako korisnik ima problema sa održavanjem ravnoteže ili treba povremeno da rastereti sedalni deo, tada su nasloni za ruke neophodni. Naprotiv, ako je korisnik visoko aktivan u kolicima, nasloni za ruke mogu da smanje njegovu funkcionalnost.
Oslonci za noge, papučice, mogu potpuno da se izostave, ako je potrebno da se korisnik kreće dodatnim pokretima nogom (oduzetost, amputacija…). Ili mogu biti neophodni, sa mogućnošću podešavanja ugla, kako bi se sprečile kontrakture ili kompromitovanje cirkulacije.
Veoma su važni elementi koji utiču na bezbednost korišćenja, kao što su: kočnice, gume, položaj osovine točkova, ugao točkova, dodatak protiv prevrtanja…
Kolica mogu biti mehanička (sobna ili za spoljnu sredinu), elektromotorna i toaletna.

Prikazani svi od ukupno 17 rezultata