NK.1.0. NATKOLENO – POTKOLENA ORTOZA ZA POZICIONIRANJE

NK.1.0. NATKOLENO – POTKOLENA ORTOZA ZA POZICIONIRANJE

Šifra proizvoda: nk.1.0. Kategorija:

Opis

NATKOLENO – POTKOLENA ORTOZA ZA POZICIONIRANJE
Indikacije:
cerebralna paraliza i druga obolenja CNS sa pratećim deformitetima donjih ekstremiteta
kongenitalne anomalije po tipu ekvinovarusa, talovalgusa, pes kalkaneusa, skraćenja ahilove tetive fleksione kontrakture kolena postoperativna stanja u cilju očuvanja hirurški dobijene pozicije ili hiperkorigovane pozicije

Individualna izrada