M 1.0.1. STABILIZACIONO RASTERETNI KOREKTIVNI MIDER

M 1.0.1. STABILIZACIONO RASTERETNI KOREKTIVNI MIDER

Šifra proizvoda: m-1.0.1.-13 Kategorija:

Opis

Individualna izrada
Napomena: Kao što i sam naziv govori, uloga ovog midera ja da stabilizuje trup, rastereti određeni segment kičme i da koriguje neki od deformiteta kičmenog stuba. Najčešće se koristi u dečjem ili adolescentnom uzrastu, a može da se aplikuje i kod starijih ali bez korektivne funkcije. Izrađuje se od visokotemperatune termoplastike preko gipsanog modela.