Stemovi

Kategorija:

Opis

IC-STRAIGHT STEM TYPE I i II

Cementni stem

 • Materijal: CoCrMo
 • Standardni i lateralizovani
 • CCD ugao : 135 °
 • Dostupan kao visoko poliran stem
 • Optimizacija implantacije uz koštani cement

 

 BICANA ® HIP STEM CEMENTED

 Cementni stem

 • Materijal: Implavit CoCrMo
 • CCD ugao : 135°
 • Dvostruki anatomski sistem kuka
 • Kolar olakšava prenos fiziološkog opterećenja
 • Dvostruka zakrivljenost stema stabilizuje implantat usled rotacionih sila.

 

 

ECOFIT ® STEM CEMENTED

i CEMENTLESS

Cementni i bescementi stem

 

Cementni

 • Materijal: Implavit CoCrMo
 • CCD ugao: 138°
 • Konus 12/14
 • Implementacija : metafizarno

Bescementni

 • Materijal: Implantan TiAl6V4
 • CCD ugao: 138°
 • Taper 12/14
 • Implementacija: metafizarno
 • Proksimalna Implafix čista titanijum prevlaka
 • Proksimalna Implafix čista titanijum i HA (hidroksi-apatit) prevlaka
 • Proksimalna Implafix čista titanijum i  THA (totalhidroksi- apatit) prevlaka
ACTINIA ® STEM CEMENTED i

CEMENTLESS

Cementni i bescementni

 • Materijal: Implavit CoCrMo (cementni), Implantan TiAL6V4
 • CCD ugao:135°
 • Standardna i lateralizovana verzija
 • Dizajn ‘rebara’ poboljšava rotacionu stabilnost
 • HA prevlaka (155 µm)
 • Geometrija vrata ‘ispravljena’