Seat

Seat

SKU: sedite Category:

Description

Polyuretane seat

– Unload weight-bearing
– Stabilization
– Corrective position
Sedište ima ulogu u prevenciji oštećenja kože, korekciji disbalansa odredjenih mišića kičmenog stuba, prevenciji kontraktura…Često je prisutna deformacija lateralnog iskrivljenja kičmenog stuba, povećana hipolordoza i naginjanje pelvisa na jednu stranu, a sve se to može korigovati pri uzimanju otiska za individualno sedište. Tehnika koju koristimo je zasnovana na redistribuciji pritiska, odnosno aplikaciji odredjenog pritisaka na mesto deformacije uz rasterećenje kontra lateralne strane. Posmatrajući posturu tokom sedenja, kao i kroz konsulataciju sa korisnikom ili pratiocem, možemo doci do optimalne pozicije koja bi u funkcionalnom smislu doprinela boljoj preglednosti korisnika u smislu vidokruga, kao i u ;poboljšanju disanja, odnosno inspiracije.

Custom made