M.1.1. KOREKTIVNI MIDER SA PODEŠAVAJUĆIM PELOTAMA -TLSO (Torako Lumbo Sakralna Ortoza)

M.1.1. KOREKTIVNI MIDER SA PODEŠAVAJUĆIM PELOTAMA -TLSO (Torako Lumbo Sakralna Ortoza)

Šifra proizvoda: m.1.1.-17 Kategorija:

Opis

Indikacije:
kifoskolioza torako-lumbalnog segmenta (do nivoa Th 7)
postoperativna stanja sa manifestnim skoliotičnim aspektom
Individualna izrada