Acetabulumi

Kategorija:

Opis

PE-Cup Müller cementni acetabulumiMüller PE-Cup je cementna acetabularna čašica za femoralne glave od 28mm ili 32mm od UHMW-PE. Implantat je rasopoloživ u standardnoj i „displazija“ varijanti (sa 10° inklinacije).
LPP-Cup cementni acetabulumiLPP-Cup je cementna acetabularna čašica za femoralne glave od 28mm od UHMW-PE, sa distancerima na površini od PMMA, koji osiguravaju ravnomernu raspoređenost cementnog omotača oko celog implantata. Ovaj acetabulum raspoloživ je u veličinama spoljnog prečnika od 46mm do 56mm.
EcoFit® bescementni acetabulumiEcoFit® cup su bescementni implantati acetabuluma, raspoloživi u 12 veličina spoljnog prečnika od 46mm do 68mm. Sačinjeni su od implatan® TiAl6V4 titanijumske legure i mogu se isporučiti u standardnoj verziji sa površinom od materijala implaFix® cpTi, kao i sa površinom od implaFix® cpTi i hidroksiapatitskom oblogom. EcoFit ® acetabulumi postoje u verziji sa rupama za dodatno fiksiranje spongioznim zavrtnjima, kao i u verziji NH „no-hole“, bez rupa.
Da bi se mikropokreti i time potrošnja polietilena na kontaktnoj površini između metalne čašice i polietilenskog umetka smanjili na minimum, razvijen je poseban sistem zaključavanja. Ovaj sistem omogućuje kombinaciju identičnih implantata čašica sa Biolox® keramičkim ili polietilenskim umetcima.